AQUATEX

Боя за мокри помещения /бани, кухни/ и новопостроени сгради. Може да бъде оцветена.

Не се нуждае от грундиране.

Опаковка: 2,5 л. , 5 л., 10 л.

Устойчивост на миене и търкане - 1

Клас на покривност – 2.

Съдържание на ЛОС < 30 г/л

Покривност с една ръка ≈ 9 м2

Разход при две ръце ≈ 0,220 л./м2